zamena-zupcastog-kaisa.jpg

Veliki servis

Da bi se sva četiri takta rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem odvijala usklađeno potrebno je da rad kolenastog vratila (radilice) motora bude usklađen sa radom bregastog vratila i ventila. Ova dva mehanička sistema povezuje zupčasti kaiš ili pogonski lanac.Periodični servis pri kojem se menja set zupčastog kaiša (lanca) naziva se „veliki servis“.

Zašto je potreban veliki servis

Ukoliko je ovaj sistem neusklađen (tj. ukoliko pogonski kaiš ili lanac oslabi i rastegne se ili ukoliko dođe do preskakanja nekoliko zubaca zupčanika) može doći do situacije da motor ne može da startuje ili da se gasi. U najgorem slučaju ukoliko dođe do loma zatezača ili zupčastog kaiša može doći do havarije na motoru u smislu lomljenja i krivljenja ventila, zatim oštećenja izazvanih izletanjem ili krivljenjem klipa radilice i sl.


Koliko često je potrebno raditi veliki servis?

Istrošenost zupčastog kaiša (lanca), pa samim tim i njegova pouzdanost, ne mogu se precizno izmeriti. Iz tog razloga predviđen je period za zamenu zupčastog kaiša (lanca) i svih delova koji čine sistem razvoda.Predviđen period zamene seta zupčenja propisuje svaki proizvođač vozila, a obično je to 100-120.000 km. Ovo važi samo za prvu promenu. Svaki sledeći servis se obavlja na 60-100.000 km ili na 6-7 godina (zupčasti kaiš) u slučaju da prelazite manje kilometraže. To ne znači da se nakon prve zamene sistema razvoda koriste delovi lošijeg kvaliteta već da ostali delovi sklopa imaju iza sebe već neki radni vek, pa svojom istrošenošću i zazorima utiču i na radni vek delova novog razvoda.Za vozila kod kojih za prenos snage služi lanac, takođe je predviđen period zamene, ali je on dosta dužeg veka i u praksi se najčešće menja kada počne da se čuje pri jutarnjem startu. Ovde postoje i izuzeci. Savremena manja vozila imaju period zamene lanca sličan periodu zamene zupčastog kaiša.


                                        Urađen veliki servis ne znači da je vaše vozilo potpuno ispravnoVeliki servis podrazumeva:


    -Zamena zupčastog kaiša (ili lanca);
    -Zamena vođica (rolera);
    -Zamena zatezača (španera);
    -Zamena ostalih delova seta zupčenja;
    -Zamena vodene pumpe (ako je u sistemu zupčenja);
    -Zamena trakastog kaiša (ili više njih)
    -Zamena zatezača trakastog kaiša;
   -Zamena rolera trakastog kaiša.

                                                           
Veliki servis ne podrazumeva:
     -Mali servis;
     -Zamenu remenice (osim ako se ne nalazi u setu);
     -Zamenu remenice alternatora;
    -Potpunu proveru ispravnosti ostalih sklopova vozila i motora.


Powered by WebExpress